Δίκαιο Εταιρικής Διακυβέρνησης
Ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν 4706/2020
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-795-9
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 7/2022
Ελληνική, Νέα
€ 79.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
608 σελ.