Θησαυρός κρητικών στερεότυπων εκφράσεων
Με γλωσσάρι αθησαύριστων λέξεων της κρητικής διαλέκτου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7970-95-4
Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο Κρήτης , 2021
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 15.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
455 σελ.

Add: 2022-07-21 13:50:49 - Upd: 2022-07-22 14:59:51