Διοίκηση - Management
Μια εισαγωγική προσέγγιση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-633-020-9
σοφία A.E., Θεσσαλονίκη, 2020
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 40.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
512 σελ.
Περιγραφή

Η ανάγκη για αποτελεσματική χρησιμοποίηση των περιορισμένων πόρων αποτελεί µια συνεχή, καθημερινή πρόκληση για κάθε επιχείρηση, για κάθε οργανισμό, για κάθε άτομο, για κάθε κοινωνία.
H θεωρία και πρακτική του Μάνατζμεντ, δηλαδή η επιστήμη της Διοίκησης, εξελίσσεται διαρκώς σε ένα περιβάλλον μεταβαλλόμενο, στο οποίο επιχειρήσεις και οργανισμοί καλούνται να προσαρμοστούν, εξισορροπώντας τους οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους τους.
Σε αυτή, την αναθεωρημένη 4η έκδοση του βιβλίου ΔΙΟΙΚΗΣΗ- MANAGEMENT της Ευγενίας Πετρίδου, οι κλασικές προσεγγίσεις εμπλουτίζονται µε νέα δεδομένα, αντικατοπτρίζοντας τις εξελίξεις στη διεθνή θεωρία και πρακτική.

Add: 2022-07-21 13:50:48 - Upd: 2022-07-22 14:59:51