Πλοία Liberty. Πέρα από τον μύθο
Liberty Ships. Beyond the myth
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9479-11-0
Αργώ Εκδοτική, Αθήνα, 2017
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 80.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Δερματόδετο
275 σελ.
Περιγραφή

Η καταγραφή 98 πλοίων τύπου Liberty που απέκτησαν Έλληνες εφοπλιστές αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή και φωτογραφίες πλοιοκτητών, ναυτικών και πλοίων.

Add: 2022-07-21 13:50:48 - Upd: 2022-07-22 14:59:51