Βασιλείς των ωκεανών
Ναυπηγήσεις των Ελλήνων 1981-1990
Βασιλείς των ωκεανών : Ναυπηγήσεις των Ελλήνων 1981-1990 (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-89400-1-7
Αργώ Εκδοτική, Αθήνα, 2006
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 35.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
345 σελ.
Περιγραφή

Η σειρά «Βασιλείς των Ωκεανών» αποτελεί την πλήρη καταγραφή όλων των πλοίων – πλην επιβατηγών- που κατασκευάστηκαν για λογαριασμό Ελλήνων εφοπλιστών από το 1948 έως το 2003. Αποτελείται από 9 αυτόνομους τόμους και περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό φωτογραφιών καθώς και πληροφορίες για την ιστορία κάθε πλοίου.

Add: 2022-07-21 13:50:48 - Upd: 2022-07-22 14:59:51