Ο ναυτικός αγώνας του 1821
Συλλογικό έργο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5555-08-5
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 50.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
309 σελ.
Περιγραφή

Το λεύκωμα παρουσιάζει 296 φωτογραφίες αντικειμένων από τις Συλλογές του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Μέσα από την προβολή των αντικειμένων αυτών αλλά και των εισαγωγικών κειμένων των πανεπιστημιακών, ανθρώπων της ναυτιλίας και των Επιμελητών του Μουσείου, παρουσιάζονται με εύληπτο τρόπο η οργάνωση και η δράση των μεγάλων ναυτικών δυνάμεων της Ελληνικής Επανάστασης και τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν στο Ναυτικό Αγώνα.
Το λεύκωμα επιχειρεί να καταδείξει τον σπουδαίο ρόλο του Ναυτικού στην εκπλήρωση των στόχων της Ελληνικής Επανάστασης αλλά και να παρουσιάσει τη μακραίωνη ελληνική ναυτική παράδοση.
Παρατίθενται φωτογραφίες από χαρακτικά, χάρτες, σημαίες, ακρόπρωρα, ομοιώματα πλοίων, έγγραφα και πολλά λοιπά αντικείμενα που φωτίζουν τον ρόλο, την οργάνωση και τη δράση των μεγάλων ελληνικών ναυτικών δυνάμεων καθώς και φωτογραφίες προσωπογραφιών και προσωπικών αντικειμένων (όπλων, ναυτικών οργάνων κλπ) των περισσοτέρων από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του Ναυτικού Αγώνα. Τέλος παρατίθενται και νεότερο φωτογραφικό υλικό από πλοία και σημαντικά ναυτικά στιγμιότυπα του 20ού αι.

Add: 2022-07-21 13:50:48 - Upd: 2024-03-12 11:50:15