Αναπαραστάσεις των επαγγελματοβιοτεχνών στη ζωγραφική, τον κινηματογράφο και τη λογοτεχνία
Βιβλίο, Χαρτόδετο
120 σελ.
Περιγραφή

Το 2019 απετέλεσε για τη ΓΣΕΒΕΕ επετειακό έτος εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυσή της. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης χρονιάς, η Συνομοσπονδία προσπάθησε να αναδείξει τη μακραίωνη πορεία και ιστορία της συνδέοντάς την, ταυτόχρονα, με την ιστορία του τόπου και τον ρόλο που διαδραμάτισε σε διάφορες χρονικές περιόδους και ιστορικές στιγμές. Για τον σκοπό αυτόν, προέβη στην υλοποίηση μιας σειράς πολύπλευρων δράσεων με στόχο, μεταξύ άλλων, την προσέγγιση και ανάδειξη αδιερεύνητων πτυχών του χώρου των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων.

Το παρόν μελετητικό πόνημα που τιτλοφορείται «Αναπαραστάσεις των επαγγελματοβιοτεχνών στη ζωγραφική, τον κινηματογράφο και τη λογοτεχνία» συγκαταλέγεται στο πλαίσιο των δράσεων αυτών. Αξιοποιώντας, ως μελέτες περίπτωσης, τη ζωγραφική, τον κινηματογράφο και τη λογοτεχνία, επιχειρεί να διερευνήσει τις ανά δεκαετίες ταυτοτικές αναζητήσεις, διεκδικήσεις και αιτήματα, καθώς και αναπαραστάσεις της κοινωνικοεπαγγελματικής ομάδας των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων, όπως αυτά παρουσιάζονται στην τέχνη και τον πολιτισμό. Με τον τρόπο αυτόν επιχειρεί να φωτίσει μια σημαντική, αλλά άδηλη πτυχή της ιστορίας του χώρου των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων, στο πλαίσιο νέων ιστοριογραφικών τάσεων, με επίκεντρο την Πολιτισμική ή Νέα Πολιτισμική Ιστορία, λαμβάνοντας υπ’όψιν τους περιορισμούς της αλλά και τις αλληλεπιδράσεις της με άλλες ιστοριογραφικές τάσεις.

Παράλληλα, δύναται να καλλιεργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάδυση νέων «εργαλείων» ανάλυσης και διερεύνησης του εξεταζόμενου θέματος, αποκαλύπτοντας άγνωστες πλευρές, θέτοντας νέα ερευνητικά ερωτήματα και διευρύνοντας, συνεπώς, την ερευνητική οπτική επί του θέματος.

Add: 2022-07-21 13:50:48 - Upd: 2022-07-22 14:59:50