Η τελευταία περίοδος της πολιορκίας του Μεγάλου Κάστρου
Ο ερχομός του Κιοπρουλή στην Κρήτη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7970-91-6
Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο Κρήτης , 2019
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
224 σελ.
Περιγραφή

Πρόκειται για την επαυξημένη και βελτιωμένη έκδοση της μελέτης του Νικόλαου Σταυρινίδη (α´ εκδοση Αθήνα, Κνωσός, 1979) για την τελευταία φάση του Κρητικού Πολέμου, την πολιορκία του Χάνδακα και την παράδοσή του στους Οθωμανούς, με νέα εισαγωγή, επικαιροποιημένη βιβλιογραφία, ανανεωμένες υποσημειώσεις, επαυξημένα σχόλια και προσθήκη εικόνων, χάρτη, επίμετρου και ευρετηρίου.

Add: 2022-07-21 13:50:47 - Upd: 2022-07-22 14:59:49