Ελληνική και ελληνόγλωσση βιβλιογραφία θεωρίας της λογοτεχνίας (1940-2007)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-526-039-2
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 37.10 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
526 σελ.

Add: 2022-07-21 13:50:47 - Upd: 2024-04-29 16:27:09