Αναζητώντας τις ρίζες: Η γενεαλογία της οικογένειας Καρνάρου των Κρεστένων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-90363-4-4
Ιδιωτική Έκδοση, Αθήνα, 2019
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 10.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 78 σελ.

Add: 2022-07-21 13:50:46 - Upd: 2022-07-22 14:59:49