Στρατηγήματα
Βιβλία I-IV
Στρατηγήματα : Βιβλία I-IV (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7897-65-7
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Λατινική
€ 1.92 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
126 σελ.
Περιγραφή

Το έργο αποτελεί μια συλλογή στρατηγημάτων τα οποία ο Ρωμαίος ιστορικός συγγραφέας Σέξτος Ιούλιος Φροντίνος συγκέντρωσε βάσει της εμπειρίας που απέκτησε από τα πεδία των μαχών, αλλά και αντλώντας πληθώρα παραδειγμάτων από την αρχαία και ρωμαϊκή περίοδο. Το έργο αποτελεί 'γέφυρα' μεταξύ των αρχαίων ελληνικών και των βυζαντινών στρατιωτικών εγχειριδίων, ενώ αποκαλύπτονται ιστορικές πηγές που χρησιμοποίησε ο συγγραφέας και ήταν χαμένες για εμάς. Αποτελεί μετάφραση από τη λατινική στη νεοελληνική γλώσσα και έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια από τον μεταφραστή και τον επιμελητή, ώστε να αποδοθεί το πολλές φορές στρυφνό ύφος του πρωτοτύπου με ρέον και δόκιμο νεοελληνικό λόγο.