2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Το εκπαιδευτικό παιχνίδι στην τυπική και μη τυπική μάθηση
Πρακτικά Συνεδρίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5458-39-3
Είδος έκδοσης: Αποκλειστικά e-book
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 0.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, EPUB
601 σελ.

Add: 2022-06-20 12:55:45 - Upd: 2023-02-03 15:48:14