Πραγματείες για τη μετάνοια κατά την πρώιμη χριστιανική δυτική παράδοση
Κυπριανός-Αμβρόσιος-Αυγουστίνος-Ποσσίδιος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-267-458-1
Μπαρμπουνάκης Χ., Θεσσαλονίκη, 5/2022
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 42.40 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 682 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Στον παρόντα τόμο παρουσιάζονται σχολιασμένες μεταφράσεις επιλεγμένων λατινικών πατερικών έργων, οι οποίες αναδεικνύουν το μυστήριο και το χαρακτήρα της μετανοίας κατά την πρώιμη χριστιανική παράδοση στη Δύση.

Add: 2022-05-11 14:52:11 - Upd: 2023-01-10 12:40:09