Αναγκαστική Εκτέλεση Μετά τους ν. 4842/2021 και 4855/2021
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-648-427-8
2η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 110.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
17 x 24 εκ., 989 σελ.
Περιγραφή

Η παρούσα έκδοση παρουσιάζεται πλήρως επικαιροποιημένη και περιέχει τις ισχύουσες διατάξεις του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης, με αναφορά της κρατούσας άποψης στη θεωρία και νομολογία στα εριζόμενα δογματικά ζητήματα. Το έργο του Αρεοπαγίτη, Καθηγητή Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ και μέλους της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τη σύνταξη του σχετικού νομοσχεδίου Στέφανου-Σπυρίδωνος Στ. Πανταζόπουλου έχει εμπλουτιστεί με σχόλια, συμπεράσματα και παρατηρήσεις βάσει προσωπικών απόψεων του γράφοντος στο μέτρο του δυνατού.
Η πρόσφατη ψήφιση των νόμων 4842/2021 και 4855/2021, με έναρξη ισχύος από 1.1.2022, επέφερε σημαντικές αλλαγές στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, που κατέστησαν αναγκαία την ενημέρωση της πρώτης έκδοσης του βιβλίου. Στο παρόν περιέχεται επικαιροποιημένη νομολογία, γίνονται αναφορές σε 4.237 πρόσφατες αποφάσεις και αναλύονται σχεδόν εξαντλητικά όλα τα ζητήματα της αναγκαστικής εκτέλεσης. Η νομολογία δεν εξαντλείται στις αποφάσεις του Αρείου Πάγου· παραπέμπονται αποφάσεις και των δικαστηρίων της ουσίας, έτσι ώστε ο αναγνώστης να έχει, κατά το δυνατόν, πλήρη ενημέρωση για όλα τα δικονομικά ζητήματα του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης που ανακύπτουν στην πράξη. Στο παραπάνω περιεχόμενο έρχεται να προστεθεί πλούσια και πλήρως ενημερωμένη βιβλιογραφία, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021.
Ειδικά στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, που είναι το δυσκολότερο τμήμα της πολιτικής δικονομίας, λόγω της υφής του και των πολλών δογματικών και πρακτικών θεμάτων που ανακύπτουν, λαμβανομένης υπόψη και της εμπλοκής σ’ αυτό πολλών προσώπων, ο Συγγραφέας επιτυγχάνει με τρόπο όσο το δυνατόν ευσύνοπτο, περιεκτικό, προσιτό και, επομένως, κατανοητό στον αναγνώστη να αναλύσει όλα τα κρίσιμα ζητήματα, καθιστώντας το έργο ένα απαραίτητο εργαλείο ιδίως για τον νομικό της πράξης, αλλά και για τους φοιτητές όλων των νομικών σχολών.


Add: 2022-02-21 14:40:36 - Upd: 2022-05-03 18:27:00