Κίνητρα και τρόποι σκέψης στη διαδικασία μάθησης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5207-41-0
Επέκεινα, Τρίκαλα, 9/2021
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 1/3/2023
€ 10.60 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 112 σελ.
Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο εξετάζει τα κίνητρα και τους τρόπους σκέψης στη μαθησιακή διαδικασία. Περιλαμβάνει ένα θεωρητικό μέρος και ένα ερευνητικό. Στηρίζεται στις θεωρίες επίτευξης στόχων και στη θεωρία της πνευματικής αυτοδιαχείρισης. Οι θεωρίες επίτευξης στόχων πρεσβεύουν ότι στο εκπαιδευτικό σύστημα μπορούμε να διακρίνουμε δύο τύπους προσανατολισμού στόχων των μαθητών, τον προσανατολισμό προς το έργο και τη μάθηση και τον προσανατολισμό προς το ‘εγώ’ και την επίτευξη, οι οποίοι αναφέρονται στους λόγους για τους οποίους ένας μαθητής εμπλέκεται σε μια συμπεριφορά επίτευξης. Η θεωρία της πνευματικής αυτοδιαχείρισης πρεσβεύει ότι οι άνθρωποι, όπως και οι κοινωνίες, πρέπει να κυβερνήσουν τους εαυτούς τους και να διαχειριστούν τις δραστηριότητές τους. Στην προσπάθειά τους αυτή, χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους, οι οποίοι, κατ’ αναλογία με τους τρόπους διακυβέρνησης (νομοθετικό, εκτελεστικό, δικαστικό), αποτελούν τους τρόπους σκέψης τους.