Θεραπευτικά Ηλεκτροφυσικά Μέσα
Βιοφυσική και Εφαρμογή τους.Τεκμηρίωση στην Κλινική Πράξη
Therapeutic Electrophysical Agents: An Evidenced-Based Handbook (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-608-079-1
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 70.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
593 σελ.

Add: 2022-01-14 16:28:11 - Upd: 2022-09-27 16:22:36