Η παροδική αδυνομία παροχής - Η εκπλήρωση της σύμβασης σε εποχή πανδημίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-203-073-8
Σάκκουλας Π. Ν., Αθήνα, 12/2021
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 48.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
304 σελ.

Add: 2022-01-07 15:04:23 - Upd: 2023-12-29 11:40:14