Μεταπολίτευση 1974-1981
Λογοτεχνία και πολιτισμική ιστορία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-85496-0-9
Ελληνική, Νέα
eBook, PDF
510 σελ.