Μεταπολίτευση 1974-1981
Λογοτεχνία και πολιτισμική ιστορία
Επιστημονική επιμέλεια: Δημητρακάκης, Γιάννης || Νάτσινα, Αναστασία
Εξώφυλλο/εικαστικό: Παπασωτηροπούλου, Σοφία
Επιμέλεια κειμένου: Οικονόμου, Ειρήνη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-85496-0-9
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ebook, PDF
510 σελ.

Add: 2021-10-13 09:59:38 - Upd: 2024-05-23 16:45:11