Λογοθεραπευτική παρέμβαση μετά το κοχλιακό εμφύτευμα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-583-596-5
Παρισιάνου Α.Ε., Αθήνα, 10/2021
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 8/4/2023
€ 20.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Άδετο
24 x 17 εκ, 164 σελ.
Περιγραφή

Περιγραφή

 Το βιβλίο «Λογοθεραπευτική παρέμβαση μετά το κοχλιακό εμφύτευμα» του λογοθεραπευτή και κλινικού επόπτη Δρ. Μπίνου Πάρη προσφέρει με τρόπο συνοπτικό και διδακτικό πολύτιμες γνώσεις στον τομέα της κοχλιακής εμφύτευσης στα παιδιά με προγλωσσική κώφωση, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται τα τελευταία χρόνια με την πρόοδο των διαγνωστικών μέσων.

Βασισμένο στην εμπειρία του συγγραφέα, το βιβλίο παρέχει με συστηματικό τρόπο γνώσεις και πρακτικές μεθόδους ειδικής λογοθεραπευτικής παρέμβασης σε παιδιά κατά τη μετεγχειρητική περίοδο κοχλιακής εμφύτευσης, προκειμένου να οδηγηθούν στη γλωσσική κατάκτηση, σε φωνολογική αποκατάσταση και τελικά στην παραγωγή και αντίληψη του λόγου.

Η παρούσα μονογραφία θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στην κλινική πράξη για τους φοιτητές λογοθεραπείας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και για τους πτυχιούχους λογοθεραπευτές και επαγγελματίες όμορων ειδικοτήτων, καθώς προσφέρει θεμελιώδεις κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση νηπίων με απώλεια ακοής και διαταραχές ομιλίας.

Το σύγγραμμα αυτό είναι από τα μοναδικά που υπάρχουν σήμερα στην ελληνική βιβλιογραφία αναφορικά με τους τρόπους παρέμβασης της λογοθεραπείας σε παιδιά που έχουν υποβληθεί σε κοχλιακή εμφύτευση και γενικότερα σε παιδιά με προβλήματα ακοής.

Ο Πάρης Μπίνος Μ.Α., Μ.Sc., Ph.D. είναι πτυχιούχος Λογοθεραπευτής, Κλινικός Επόπτης και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων στην Ειδική Αγωγή και τις Γλωσσικές Διαταραχές-Νευρογλωσσολογία. Το 2015 έλαβε τον Διδακτορικό του τίτλο πάνω στη μελέτη της ομιλίας νηπίων με Κοχλιακό Εμφύτευμα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Παράλληλα δίδαξε και διδάσκει και σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών όπως το ΠΜΣ του Τμήματος Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τα ΠΜΣ της Παιδοδοντιατρικής και Παθολογία-Θεραπευτική Στόματος του Α.Π.Θ. κ.ά. Έχει δημοσιεύσει εργασίες με αναφορές, σε ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια καθώς και σε διεθνή περιοδικά.

 Περιεχόμενα

 Πρόλογος συγγραφέα vii

Πρόλογος Γ. Ψύλλα xi

Σε τι αναφέρεται αυτό το βιβλίο xiii

Βιογραφικό συγγραφέα xv

1. Εισαγωγή 1

Υπόβαθρο 4

Πότε «πετυχαίνει» το ΚΕ; 6

Πολυπαραγοντική η επιτυχία 9

2. Κριτήρια κοχλιακής εμφύτευσης 15

Κοχλιακό εμφύτευμα και γλωσσική ανάπτυξη 19

3. Αρχές προσέγγισης 23

Κλινική παρέμβαση 25

Χρονολογικά ορόσημα γλωσσικής ανάπτυξης 28

4. Στάδιο κανονιστικού βαβίσματος 33

Τι είναι το κανονιστικό βάβισμα; 33

Γιατί τα νήπια βαβίζουν; 35

5. Χαρακτηριστικά ομιλίας νηπίων τυπικής ανάπτυξης στον πρώτο χρόνο ζωής 39

Συγκρίσεις παιδιών τυπικής ανάπτυξης έναντι παιδιών με ΚΕ 49

6. Ανάλυση ακοογράμματος και επικοινωνία 57

Ήχοι του Ling 65

Ποιος είναι ο βασικότερος στόχος μετά την τοποθέτηση του ΚΕ για τον λογοθεραπευτή; 67

Αποτελέσματα προφορικής θεραπευτικής προσέγγισης 74

7. Λογοθεραπευτική παρέμβαση μέσα από τη χρήση της ακοής για τα τρία πρώτα έτη 77

8. Αναλυτικό πρόγραμμα παρέμβασης 87

Ακουστική εμπειρία 12 μηνών 102

9. «Προαγωγή πρώιμης επικοινωνιακής ικανότητας σε νήπια με κοχλιακό εμφύτευμα» 105

Προλεγόμενα και γενικά προαπαιτούμενα γλωσσικής κατάκτησης 105

Η σημαντικότητα της φωνολογικής ετοιμότητας στην παραγωγή και αντίληψη του λόγου 107

Γενική ανασκόπηση γλωσσικού προφίλ νηπίων με κοχλιακό εμφύτευμα 111

Βασικές εισηγήσεις στην αξιολόγηση και προαγωγή γλωσσικής ικανότητας σε νήπια με ΚΕ 113

Βιβλιογραφία κεφαλαίου 116

Βιβλιογραφία βιβλίου 119

Παράρτημα 1. Ηλικίες κατάκτησης φωνημάτων της ελληνικής γλώσσας (ΠΣΛ, 1995) 129

Παράρτημα 2. Ερωτηματολόγιο μουσικής αντίληψης 130

Παράρτημα 3. Τιμές διαμορφωτών φωνηέντων της ελληνικής γλώσσας 136

Παράρτημα 4. Τιμές διαμορφωτών φωνηέντων αγγλικής γλώσσας στο φωνηεντικό τετράπλευρο 137

Παράρτημα 5. Θεραπευτικοί στόχοι (SOAP) 138

Παράρτημα 6. Ομιλητικοί ήχοι και συχνότητες ακοογράμματος 139

Παράρτημα 7. Τόπος άρθρωσης και ενεργοί αρθρωτές 140

Παράρτημα 8. Κεκτημένοι φθόγγοι της αστικής ελληνικής κυπριακής και της κοινής νέας ελληνικής ανά ηλικιακό επίπεδο (ΠΣΛ, 1995· Theodorou, 2007) 141

Παράρτημα 9. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης υποψηφιότητας για ΚΕ 142

Ευρετήριο 145