Τι κάνουν οι ευτυχισμένοι άνθρωποι που δεν κάνουμε εμείς
Τεχνικές αυτοβελτίωσης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-90172-8-2
Μόσχοβος, Νικόλαος Ι., Θεσσαλονίκη , 7/2021
Είδος έκδοσης: Αποκλειστικά e-book
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 10.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, PDF
90 σελ.
Περιγραφή

Το άγγιγμα της ευτυχίας επιζητούν όλοι οι άνθρωποι. Κάποιοι -κάποιες από εμάς το επιτυγχάνουν. Πως; Μα, χρησιμοποιώντας τις τεχνικές αυτοβελτίωσης, που περιγράφει γλαφυρά και με σαφήνεια η Δρ. Αναστασία Αρτεμίου.  Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό – επιγραμμικό βιβλίο (PDF), που «κυκλοφορεί» από τις εκδόσεις nmos- Ν. Μόσχοβος και  το ηλεκτρονικό κατάστημα του «Τυπολόγου».

Add: 2021-09-02 15:16:40 - Upd: 2022-09-01 17:09:12