Ποσοτική Ανάλυση και Στοιχεία Θεωρίας Αποφάσεων στη Διοίκηση και Οικονομία με Χρήση Λογισμικών EXCEL, ΙSALOS και SPSS
Υπό έκδοση
ISBN: 978-9925-563-19-7
Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 31/12/2031
€ 91.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
29 x 21 εκ, 864 σελ.