Αθλητική Βιομηχανία
Οργανισμοί, Επιχειρήσεις και Υπηρεσίες
Υπό έκδοση
ISBN: 978-9925-588-10-7
Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 31/12/2031
€ 40.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 484 σελ.