Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές και Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου (PLC και SCADA)
Υπό έκδοση
ISBN: 978-9925-588-55-8
Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 31/12/2031
€ 60.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
29 x 21 εκ, 568 σελ.