Το ποινικό δίκαιο της επιχείρησης
Ατομική ποινική ευθύνη στις μεγάλες επιχειρήσεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-203-027-1
Σάκκουλας Π. Ν., Αθήνα, 2/2021
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 48.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
448 σελ.

Add: 2021-07-30 14:41:31 - Upd: 2023-12-19 15:46:35