Τουρισμός - πολιτική - πολιτισμός στην Ελλάδα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5259-85-3
Εκδόσεις Λειμών, Αθήνα, 6/2021
2η έκδ. || Αναθεωρημένη || αναθεωρημένη
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 26.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 304 σελ.
τ. 1
Περιγραφή

Η δεύτερη αναθεωρημένη έκδοση του Συλλογικού Τόμου ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ καλύπτει θέματα της επικαιρότητας, ειδικά θέματα του εναλλακτικού Τουρισμού όπως Αθλητικός Τουρισμός, Πολιτιστικός Τουρισμός αλλά και τις πολιτικές διαστάσεις του ζητήματος και τις συνέπειες στον Τουρισμο λόγω των πολεμικών συγκρούσεων, μεταναστευικού και προσφυγικού ζητήματος, αλλα και εξειδικευμένα θέματα όπως της Δημιουργικής Οικονομίας και τη σχέση της με τον Τουρισμό.

Ο τουρισμός είναι πλεον ένας διαχρονικα εξελισσόμενος τομέας, έναςδιεπιστημονικός τομέας που προστίθεται στα Πανεπιστήμια. Ο παρών τόμος εμπλουτίζει την ελληνική βιβλιογραφία και αποτελει ένα πολύτιμο οδηγό μελέτης στους/στις νέους/ες ερευνητές-τριες.
ΕΝΑ βιβλίο χρήσιμο εργαλείο μελέτης για τους επιστήμονες του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, τους κοινωνικούς επιστήμονες αλλα και ένα βιβλίο που διευρύνει τις γνώσεις όλων.


Add: 2021-07-27 16:20:55 - Upd: 2023-07-11 10:37:01