Εναλλακτική Γεωπολιτική
όλα συνδέονται
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5593-00-1
Ήλεκτρον, Αθήνα, 5/2021
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 22.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 560 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Όλοι πλέον οι ερευνητές και επιστήμονες συμφωνούν σε κάτι πολύ κεντρικό:
 οι ημέρες μας σηματοδοτούν σαφέστατα την περίοδο μετάβασης από μία Εποχή σε άλλη δηλ. τελειώνει οριστικά ο κύκλος μιας δεδομένης προηγούμενης παγκόσμιας κατάστασης και η ανθρωπότητα εισέρχεται δυναμικά σε εντελώς καινούρια δεδομένα.
Add: 2021-05-06 12:38:31 - Upd: 2021-05-06 12:38:31