Όψεις Τουρισμού
Δεκαοχτώ δοκίμια για την τουριστική ανάπτυξη τον σχεδιασμό του χώρου και την αρχιτεκτονική.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5204-10-5
Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Creek
Ενιαία τιμή έως 1/5/2022
€ 20.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 384 σελ.
Τα δοκίμια αναφέρονται σε ζητήματα προστασίας και ανάδειξης των παραδοσιακών οικισμών και της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και στην αναπτυξιακή διάσταση του πολιτιστικού τουρισμού. Εξετάζεται επίσης ο σχεδιασμός του χώρου ως προς τον τουρισμό και αναλύονται οι επιπτώσεις του τουρισμού στον χώρο, στους οικισμούς, στην αρχιτεκτονική και στο φυσικό περιβάλλον και η συμβολή του Άρη Κωνσταντινίδη στην ξενοδοχειακή αρχιτεκτονική. Ακόμη, η Αθήνα ως τουριστικός προορισμός, ζητήματα χωροταξικού σχεδιασμού και ελέγχου της τουριστικής ανάπτυξης. Προσεγγίσεις για τις σχετικά πρόσφατες εξελίξεις και τα νέα ζητήματα που έχουν εμφανιστεί τόσο διεθνώς, όσο και στη χώρα μας, όπως είναι ο υπερτουρισμός, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών και η εμβληματική και συνάμα προβληματική περίπτωση της Σαντορίνης.