Εισαγωγή στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς
Μια κριτική επισκόπηση του πεδίου στην Ελλάδα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5346-21-8
Ασίνη, Αθήνα, 10/2020
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 23.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 532 σελ.
Περιγραφή

Η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ένας αυτόνομος, υβριδικός, επιστημονικός κλάδος που ασχολείται με τις αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με το παρόν και το μέλλον των πολιτιστικών πόρων και την τεκμηρίωση των αποφάσεων αυτών.

Την τελευταία δεκαετία, η συχνότητα που κανείς συναντά τον όρο "διαχείριση μνημείων" στη βιβλιογραφία και τον Τύπο, ο συσχετισμός του με τον τουρισμό, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πολιτική, η ίδρυση της Εταιρείας Συμβούλων Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ο αριθμός των σχετικών προσφερόμενων πανεπιστημιακών προγραμμάτων και η αυξανόμενη εμπλοκή του κοινού σε θέματα τεκμηρίωσης, προστασίας, ανάδειξης και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς έχουν καταστήσει αυτόν τον νέο επιστημονικό κλάδο σημείο αναφοράς σητν ελληνική πολιτιστική πραγματικότητα.

Σε αυτόν τον συλλογικό τόμο συμμετέχουν γνωστοί επιστήμονες, ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες που δρστηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι μελέτες τους, αξιοποιώντας εμπειρικά δεδομένα, συμβάλλουν στη δημιουργία ενός κοινού τόπου αναφοράς, ανακεφαλαιώνοντας την ιστορία του πεδίου της διαχείρισης, και συζητώντας τρέχουσες προβληματικές στην ιστορικότητά τους. Παράλληλα, αυτό το εγχείρημα, το πρώτο συστηματικό για τα ελληνικά δεδομένα, σκοπεύει να λειτουργήσει ως μελέτη αναφοράς που θα εξοικειώσει τους ενδιαφερόμενους με τις βασικές έννοιες του τομέα της διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς, θα συζητήσει τη θέση του στην ελληνική πραγματικότητα και θα εξετάσει παρούσες τάσεις σε σχέση με το διεθνές περικείμενο.


Add: 2021-02-02 12:18:21 - Upd: 2023-08-10 10:16:58