ΜΝΗΜΗ ΘΥΣΙΑΣΘΕΝΤΩΝ ΤΕΓΕΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΕΓΕΑΣ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-522-607-7
Πελασγός, 12/2020
Ελληνική, Νέα
€ 15.90 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 166 σελ.
Περιγραφή

Η Τεγέα είναι μία από τις αρχαιότερες και πλέον διακεκριμένες πόλεις της αρχαίας Ελλάδος με πλουσίαν συμμετοχήν εις τους αγώνας των Ελλήνων, εις την ανάπτυξιν πολιτισμού και την οικοδόμησιν του συγχρόνου Ελληνικού κράτους.
Έλκει την καταγωγήν από τους Πελασγούς, οι οποίοι ενεφανίσθησαν εις την Αρκαδίαν προ 33 χιλιάδων ετών και συγκαταλέγεται μεταξύ των "Προσελλήνων", ως απεκαλούντο οι Αρκάδες, εις τους οποίους απεδίδετο η παρουσία εις την Αρκαδίαν προ της εμφανίσεως της Σελήνης. [...] (Από την εισαγωγή της έκδοσης