Πρόσφυγες & μετανάστες μαθητές-μαθήτριες στο ελληνικό σχολείο
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Βιωματικές Δράσεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-579-121-6
Ταξιδευτής, Αθήνα, 11/2020
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 25.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 360 σελ.
Περιγραφή

Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, με αφετηρία τις αναλύσεις της για τις σημερινές κοινωνίες της ύστερης νεωτερικότητας και της μετα-νεωτερικότητας, της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και των συνεχών μεταναστεύσεων – μετακινήσεων πληθυσμών, που έχουν διαμορφώσει τις πολυεθνικές και πολυπολιτισμικές κοινωνίες, προσπαθεί με βάση τη θεωρία της να διατυπώσει αρχές και στόχους για την διαπαιδαγώγηση των νέων γενεών, που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σύγχρονων πολυπολιτισμικών κοινωνιών. Αρχές και στόχους που να αναφέρονται σε όλα χωρίς εξαίρεση τα μέλη των εθνοπολιτισμικών ομάδων, αλλά εξίσου και στα μέλη της πλειονότητας, έτσι ώστε να γίνεται καθημερινά πράξη η αλληλεπίδραση των πολιτισμών και να επιτυγχάνεται η πολιτισμική όσμωση σε επίπεδο κοινωνίας και  εκπαίδευσης.

Σκοπός του βιβλίου είναι να ενισχύσει τις προσπάθειες των σχολείων, των εκπαιδευτικών και κάθε δομής και οργανισμού που ασχολείται και ενδιαφέρεται για την υποδοχή και εθνοπολιτισμικών ομάδων, για την άμβλυνση των όποιων φαινομένων αντιπαλότητας εμφανίζονται με τη μορφή των προκαταλήψεων, των διακρίσεων, των ρατσιστικών αντιλήψεων και της  φυλετικής βίας.

Βασική επιδίωξη είναι να συμβάλλει στην υποστήριξη των σχολικών μονάδων να ενσωματώσουν στις πρακτικές λειτουργίας τους και στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη τις αρχές και τις αξίες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ως βασικές συνιστώσες, που μπορεί να βοηθήσουν στον μετασχηματισμό και τη διαμόρφωση όλων των σχολικών μονάδων ως «Διαπολιτισμικών Κοινοτήτων Μάθησης και Συνεργασίας» και στην ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών, ενισχύοντας τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στις διαδικασίες της μάθησης.

Add: 2021-01-20 12:40:29 - Upd: 2022-05-20 13:19:39