Πατέρες και Εκκλησιαστικοί Συγγραφείς της Δύσης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-267-312-6
Μπαρμπουνάκης Χ., Θεσσαλονίκη, 11/2020
2η έκδ. || Βελτιωμένη με πρόσθετα || Επαυξημένη
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 44.52 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 832 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Το υλικό που αφορά στη μελέτη της λατινικής εκκλησιαστικής γραμματείας είναι πολύ πλούσιο και εκτεταμένο. Η παρούσα έκδοση ανταποκρίνεται στην κάλυψη των διδακτικών απαιτήσεων των μαθημάτων μας στους φοιτητές του Τμήματος Θεολογίας.

Add: 2020-12-30 14:36:27 - Upd: 2021-02-11 13:47:10