Η Θεωρία των Συμφερόντων ως Μέθοδος Ερμηνείας του Ενοχικού Δικαίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-596-196-1
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 70.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 655 σελ.
Περιγραφή

Η προκείμενη μελέτη έχει ως βασικό αντικείμενο, όπως το δηλώνει ο τίτλος της, την ανάπτυξη μιας θεωρίας ως μεθόδου ερμηνείας του Ενοχικού Δικαίου. Ανήκει δηλαδή, κατά πρώτο λόγο, στο πεδίο της μεθοδολογίας του δικαίου. Αλλά, δεύτερον, περιέχει και ένα ειδικό μέρος εφαρμογής της ερμηνευτικής αυτής μεθόδου, με πλήθος ιστορικών πληροφοριών, με νομολογιακά παραδείγματα και με εφαρμογή της μεθόδου σε πρακτικά θέματα κυρίως του ενοχικού δικαίου (κατ’ εξοχήν, αλλά όχι μόνο, του δικαίου της αποζημίωσης).
Ως προς το μεθοδολογικό μέρος ο σ. προτείνει μια νέα, κατ’ αυτόν, μέθοδο, την οποία ονομάζει «θεωρία των συμφερόντων» ως βασικό μεθοδολογικής τάξεως κριτήριο. Το κριτήριο αυτό, σύμφωνα με τον σ., εμπεριέχει αλλά υπερβαίνει τα γνωστά κριτήρια (ιστορικό, γραμματικό, συστηματικό, τελολογικό), με τα οποία συνεπώς δεν συγκρούεται απαραίτητα.


Add: 2020-12-24 11:22:56 - Upd: 2020-12-24 11:22:56