Εισαγωγή στη φιλοσοφία του Bergson
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-283-505-0
Ροές, Αθήνα, 12/2020
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 12.72 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 136 σελ.
τ. 1
Σύντομη περιγραφή
Το δοκίμιο αυτό, το οποίο ο Κ.Θ. Παπαλεξάνδρου προέταξε αρχικά στη μετάφρασή του της Δημιουργού εξελίξεως του Bergson (1925), αποτελεί μια άριστη σύνοψη του μπερξονικού έργου, όχι απ’ τη σκοπιά ενός καθηγητή της φιλοσοφίας, αλλά από εκείνη ενός σκεπτόμενου ανθρώπου.
Περιγραφή

Με το δοκίμιο αυτό, το οποίο προέταξε ως πρόλογο στην ιστορική του μετάφραση της Δημιουργού Εξελίξεως, ο Κ. Θ. Παπαλεξάνδρου επιχείρησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα την εμπεριστατωμένη ανάλυση των ιδεών του Bergson, εκθέτοντας λεπτομερώς τη φιλοσοφία του, κρίνοντάς την αλλά κι εντάσσοντάς τη στο ευρύτερο κάδρο της φιλοσοφικής σκέψης – από την αρχαιοελληνική έως τη σύγχρονή του δυτική. Ο συμπαγής του λόγος εξοικειώνει τον αναγνώστη με τις λεπτότερες αποχρώσεις του μπερξονικού στοχασμού, επιτυγχάνοντας –με τρόπο συνοπτικό, αλλά μεστό περιεχομένου– να εκθέσει άρτια το σύστημα ενός από τους σημαντικότερους φιλοσόφους του 20ού αιώνα.

Με άξονα την υπεύθυνη μεταφορά στην Ελληνική βασικής φιλοσοφικής ορολογίας –όχι μονάχα μπερξονικής– διαρθρώνεται ένας λόγος στέρεος, γεμάτος «χυμούς», διόλου άκαμπτος ή φιλοσοφικά ακατάληπτος. Η ανάλυσή του,  με την ευρύτητα και το βάθος της, αποτελεί θεμέλιο λίθο για τη σπουδή και την κατανόηση του έργου του Γάλλου στοχαστή, κινητοποιώντας παράλληλες αναζητήσεις, αλλά και διανοίγοντας μονοπάτια προς μελέτη της Φιλοσοφίας εν γένει.

Την έκδοση συνοδεύει κατατοπιστική Εισαγωγή για το συντάκτη του δοκιμίου και το όλο εκδοτικό εγχείρημα, εκτενές Επίμετρο για την εμβάθυνση σε χαρακτηριστικές πτυχές του έργου του Bergson, αλλά και λεπτομερής σχολιασμός προς διακρίβωση νοημάτων και γονιμότερη κατανόηση του κειμένου.


Add: 2020-12-04 16:56:50 - Upd: 2024-02-21 16:25:40