Κοινωνική Εργασία, Ψυχική Υγεία και Οικογένεια
Μιλώντας τη γλώσσα της ανθεκτικότητας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-410-908-1
Ωκεανίδα, 10/2020
Ελληνική, Νέα
€ 16.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 320 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό εστιάζει στη «θετική» κοινωνική εργα­σία και την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας. Επι­κεντρώνεται στις παρεμβάσεις της κλινικής κοινωνικής εργασίας με παιδιά και γονείς, στην ενίσχυση των δυ­νατών σημείων, των θετικών συναισθημάτων και στην ενδυνάμωση. Παρουσιάζει παρεμβάσεις που μπορούν να συμβάλλουν ώστε τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά να γίνουν περισσότερο ανθεκτικοί και να μπορούν να αντι­μετωπίζουν καλύτερα τις δυσκολίες που δημιουργούνται με την εμφάνιση ψυχικής ασθένειας στην οικογένεια. Περιλαμβάνει μελέτες περίπτωσης και επιμέρους ασκή­σεις που διευκολύνουν τη συζήτηση, την κατανόηση και την εμβάθυνση. Απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και συμ­βούλους καθώς και σε φοιτητές κοινωνικής εργασίας ή άλλων σπουδών στην ψυχική υγεία, εστιάζοντας στην καινοτόμο και δυναμική προσέγγιση της «θετικής» κοι­νωνικής εργασίας.