Πολιτειολογία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-648-196-3
2η έκδ. || Επαυξημένη
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 75.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
17 x 24 εκ., 896 σελ.
Περιγραφή

Το έργο αυτό αποτελεί μια πλήρως εμπλουτισμένη έκδοση σε σχέση με τη συνοπτική μορφή του το 2016, εξακολουθεί δε να απευθύνεται όχι μόνο στους νομικούς, αλλά και σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για το κράτος ως διαχρονικό φαινόμενο, δηλαδή ως μια από τις ιστορικές μορφές οργάνωσης των ανθρώπινων κοινωνιών.

Κεντρικά θέματά που αναλύονται με το παρόν αποτελούν μεταξύ άλλων η γνωσιολογία του κράτους, με την έννοια της φύσης, της καταγωγής, της εξουσίας και της θέσπισης του κράτους. Στο δεύτερο μέρος δίνεται έμφαση στη μορφολογία του κράτους, με αναφορές σε κρίσιμα κράτη και πολιτεύματα, όπως το δουλοκτητικό κράτος, το φεουδαρχικό κράτος και τις απαρχές και την εξάπλωση του συνταγματισμού φτάνοντας μέχρι και το κράτος του υπαρκτού σοσιαλισμού. Αντί επιλόγου, στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι προοπτικές και το μέλλον της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας υπό το πρίσμα του Συγγραφέα.


Add: 2020-10-23 08:41:52 - Upd: 2022-05-03 18:27:00