Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-16-9154-1
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 5.12 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, PDF
592 σελ.
Περιγραφή

Νέα, αναμορφωμένη έκδοση, εμπλουτισμένη με ανεπτυγμένα θἐματα έκθεσης καθώς και Κριτήρια αξιολόγησης που ακολουθούν τις νέες οδηγίες για την αξιολόγηση στο Γυμνάσιο.

Σχετιζόμενα προϊόντα