Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2014-2016
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5355-32-6
Ελληνική, Νέα
€ 0.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, HTML
32 σελ.