Επι κοινωνία • πόλη και τέχνη
Εξαντλημένο
ISBN: 978-618-82718-3-8
iPrintup, Πάτρα, 2019
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 0.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
16 x 23 εκ., 178 σελ.

Add: 2020-06-26 12:28:22 - Upd: 2023-09-01 13:12:14