ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-204-417-9
Μέλισσα, Αθήνα, 2/2020
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 35.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 29 εκ., 1,500 γρ., 255 σελ.
τ. 1
Περιγραφή

Με την παρούσα έκδοση δημοσιεύονται τα πρακτικά της ∆ιεθνούς Ηµερίδας για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, που οργανώθηκε µε πρωτοβουλία της Προεδρίας της ∆ηµοκρατίας και πραγµατοποιήθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης, στις 15 Απριλίου 2019. Η Ηµερίδα αυτή, στην οποία συµµετείχαν µε εισηγήσεις και µαγνητοσκοπηµένα µηνύµατα θεσµικοί παράγοντες, εξέχουσες προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και εκπρόσωποι των εθνικών επιτροπών για την επιστροφή των Γλυπτών από όλον τον κόσµο, είχε ως αντικείµενο την ανασκόπηση της µέχρι τώρα πορείας της ελληνικής διεκδίκησης, την ανάλυση των τρεχουσών εξελίξεων σε διεθνές επίπεδο, τον καθορισµό της κοινής στρατηγικής και την αξιολόγηση των προοπτικών για την επιτυχή τελική έκβαση του εγχειρήµατος.Όπως καταδείχθηκε για µια ακόµη φορά µε ακλόνητα επιχειρήµατα, τα γεγονότα, οι συνθήκες και τα πραγµατικά περιστατικά της αφαίρεσης των Γλυπτών του Παρθενώνα από τον λόρδο Έλγιν έχουν πλέον καταστεί διεθνώς παντελώς σαφή και αδιαµφισβήτητα από ιστορικής και επιστηµονικής απόψεως και θεωρούνται δεδοµένα. Σε κανέναν καλόπιστο και αντικειµενικό κριτή δεν υφίσταται πλέον η παραµικρή αβεβαιότητα και αµφιβολία για τα κίνητρα, τα µέσα και τις µεθόδους του. Κινούµενος µε ιδιοτέλεια και καιροσκοπισµό, και αποσκοπώντας στο οικονοµικό όφελος, τη δηµοσιότητα και την προβολή, ο Έλγιν µετήλθε παράνοµα και αθέµιτα µέσα για να διαρπάξει και να εξάγει από την Ελλάδα χωρίς νόµιµη άδεια τα Γλυπτά του Παρθενώνα και πλήθος άλλων ελληνικών αρχαιοτήτων, σε µια καταφανή πράξη κατά συρροή και εξακολούθηση κλοπής.


Add: 2020-05-18 12:34:04 - Upd: 2024-02-02 11:41:24