Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): Οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία
Ε' Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτωβρίου 2014
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-81771-0-9
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα || Ιταλική
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
810 σελ.
τ. 3

Add: 2020-03-31 06:39:53 - Upd: 2024-04-29 16:27:07