Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): Οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία
Ε' Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτωβρίου 2014
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-99699-8-7
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα || Αγγλικά
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
906 σελ.
τ. 1
Add: 2020-03-31 06:39:53 - Upd: 2022-08-29 09:35:19