Το ποτήριον της ζωής, η Θεία Κοινωνία
Γραφικός και πατερικός λόγος δια το μυστήριον
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-82238-5-1
Εμβέλεια Εκδοτική, Αθήνα, 5/2019
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 9.53 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 302 γρ., 184 σελ.
Περιγραφή

Βιβλία για το θέμα της θείας Ευχαριστίας-θείας Κοινωνίας με ανάλογους τίτλους έχουν γραφεί και άκρως αξιόλογα και στο σύγχρονο παρελθόν. Θέμα ερεύνης το ποια εξ αυτών κυκλοφορούν.

Ακολουθεί και το ανά χείρας για το κορυφαίο θέμα. Φαίνεται στον γράφοντα ωσάν να παρουσιάζει κάποιες πρωτοτυπίες ως προς το όλο θέμα.

Εν πρώτοις γίνεται λόγος για την ανάπτυξη-διδασκαλία του Ιησού ενώπιον των Ιουδαίων παρόντων των μαθητών. Τούτο έγινε πολύ χρόνο πριν την παράδοση του Μυστικού Δείπνου. Οι ως άνω συγγραφείς αναφέρουν απλώς τμήματα του λόγου αυτού του Χριστού. Στο παρόν -προφανώς για πρώτη φορά- ακριβής λόγος περί αυτού και υπό ποιες συνθήκες ειπώθηκε, ως και οι αντιδράσεις των παρόντων. [...]

(από τον πρόλογο της έκδοσης)


Add: 2020-03-31 06:39:52 - Upd: 2020-03-31 14:41:53