Mati, the magic whisper
Mati, the magic whisper (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5040-70-3
Εκδόσεις Σαΐτα, Καβάλα, 5/2014
Αγγλικά
eBook,
32 σελ.
Ελληνική, Νέα (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

This is the true story of a girl who did not tame the waves, did not defeat mythical monsters in one night, and was not called as the heroine of any fairytale! She just managed to overcome her fears and hesitations, realising life exactly as it is... great!