Ο ελληνικός στρατός κατά τον Α΄παγκόσμιο πόλεμο
Συλλογικό έργο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7897-67-1
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 3.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
202 σελ.
Περιγραφή

Το έργο πραγματεύεται την οργάνωση, την εκπαίδευση και τη συγκρότηση του Ελληνικού Στρατού στις διάφορες φάσεις του πολέμου ανάλογα με τη στάση της Ελλάδας απέναντι στους δύο αντίπαλους συνασπισμούς. Επιπλέον, αναλύεται η πολιτικοστρατιωτική κατάσταση στην Ευρώπη και την Ελλάδα, εξετάζεται η οχύρωση της χώρας και η εκστρατεία των Δαρδανελλίων. Σε αυτήν την έκδοση καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να εξαχθούν νέα στοιχεία μέσα από το αρχείο της Διεύθυνσης που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες, σχετικά με τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο εκδόσεις της.

Add: 2020-03-31 06:39:51 - Upd: 2021-06-08 08:16:49