Χημεία Γ' γυμνασίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5249-07-6
Εκδόσεις Μαυρίδη, Θεσσαλονίκη, 9/2017
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 15.90 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 336 σελ.
Περιγραφή

Σ’ αυτό το βιβλίο περιλαμβάνονται βασικές έννοιες της θεωρίας, ερωτήσεις και ασκήσεις που αναφέρονται σ’ όλη τη διδακτέα ύλη της Χημείας της Γ΄ Γυμνασίου. Οι τρεις Γενικές Ενότητες είναι γραμμένες με την ίδια σειρά που αναφέρονται στο νέο αναλυτικό πρόγραμμα Σπουδών Χημείας Γ΄ τάξης Γυμνασίου και είναι χωρισμένες σε μικρότερα κεφάλαια.

Κάθε κεφάλαιο αναφέρεται σε:
α) Βασικές έννοιες της θεωρίας και πρακτικούς κανόνες για την απάντηση των ερωτήσεων και των ασκήσεων.
β) ΟΜΑΔΑ Α΄ με παραδείγματα ερωτήσεων και ασκήσεων.
γ) ΟΜΑΔΑ Β΄ με απαντήσεις στις ερωτήσεις και ασκήσεις από το σχολικό βιβλίο.
δ) ΟΜΑΔΑ Γ΄ με απαντήσεις στις ερωτήσεις και ασκήσεις από το τετράδιο εργασιών.
ε) ΟΜΑΔΑ Δ΄ με απαντήσεις στις ασκήσεις από τον εργαστηριακό οδηγό.

Θεώρησα σκόπιμο να δώσω μεγαλύτερη έκταση στη Γενική Ενότητα 1 που αναφέρεται στα οξέα - βάσεις - άλατα- pH - εξουδετέρωση και στη Γενική Ενότητα 3 (§1.3) που αναφέρεται στην καύση των υδρογονανθράκων. Αυτά είναι απαραίτητα για την κατανόηση του μαθήματος Χημείας σε όλες τις τάξεις του Λυκείου.