Βιβλίο εργασιών συντήρησης και επισκευής πολυκατοικίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-84523-4-3
Τσούρου Κατερίνα, Αθήνα, 9/2019
Ελληνική, Νέα
€ 16.00 (περ. ΦΠΑ 24%)
Ψηφιακό, CD-ROM
76 σελ.
Περιγραφή

Σε όλες τις πολυκατοικίες γίνονται κατά καιρούς διάφορες εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει καμία πληροφορία, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.
Έτσι δεν εντοπίζονται ευθύνες για τις κακοτεχνίες, δεν αξιοποιούνται οι εγγυήσεις, χάνονται πολύτιμες πληροφορίες για την εκπόνηση ενός οικονομοτεχνικού προγράμματος συντήρησης και ενίοτε επαναλαμβάνονται αχρείαστες εργασίες.

Σε αυτό το ηλεκτρονικό βιβλίο παρέχονται οδηγίες και έντυπα για τη δημιουργία του Αρχείου Εργασιών Συντήρησης και Επισκευής της Πολυκατοικίας στο οποίο, για κάθε εκτελεσμένη εργασία, φυλάσσονται όλα τα σημαντικά έγγραφα και καταγράφεται το "ιστορικό" της.
Το προτεινόμενο αρχείο χωρίζεται σε 7 ενότητες εργασιών: 1) Ανελκυστήρες, 2) Θέρμανσης, 3) Ηλεκτρολογικές, 4) Οικοδομικές, 5) Πυροσβεστήρες, 6) Υδραυλικές και 7) Διάφορες αταξινόμητες.

Το CD περιέχει τα εξής:
α) ένα εγχειρίδιο με οδηγίες για τη χειρόγραφη συμπλήρωση των παρεχόμενων εντύπων και για τη δημιουργία του Αρχείου Εργασιών Συντήρησης και Επισκευής της Πολυκατοικίας σας.
β) 10 πίνακες γ) 37 εξώφυλλα και δ) 4 έντυπα.