"Μάξιμος ο Γραικός"
Διεθνές επιστημονικό συμπόσιο Άρτα, 28-30 Οκτωβρίου 1988: Ιστορική προσέγγιση: Οργάνωση, εισηγήσεις, πορίσματα και προτάσεις: Με παραρτήματα - ντοκουμέντα
Συλλογικό έργο
Επιμέλεια κειμένου: Κουρταλίδης, Αθανάσιος Χ.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-98053-2-2
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 10.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 617 γρ., 276 σελ.
Περιγραφή

"Τη του Πνεύματος καταλαμπρυνθείς αίγλη, της σοφίας των θεοσόφως ρητορευόντων ηξίωσαι. Τω φωτί δε της ευσεβείας καταυγάζων τας εν σκότει της αγνοίας τελούσας καρδίας των ανθρώπων, πάμφωτος εφάνης της Ορθοδοξίας φωστήρ, Μάξιμε όσιε. Εκ ζήλου δε ενθέου, αποξενωθείς της πατρίδος, μέτοικος εγένου εις χώρας τας Ρωσικάς, ένθα ή του Υψίστου δεξιά εστεφάνωσέ σε εν βασάνοις, δεσμών και φυλακής, και εδόξασε σε εν θαύμασιν. Πρέσβευε απαύσεως υπέρ ημών των εν αγάπη τιμώντων την μνήμην σου" (μετάφραση Γρ. Παπαμιχαήλ, βλ. Γρ. Π., 1950, Μάξιμος ο Γραικός, ο πρώτος φωτιστής των Ρώσων, Αθήνα, σ. 508).


Add: 2020-03-31 06:39:50 - Upd: 2024-02-09 09:24:05