Κοινωνική και πολιτική εκπροσώπηση
Προκλήσεις και προοπτικές στη δημοκρατία τον 21ο αιώνα: Πρακτικά συνεδρίου, Αθήνα 15-17 Δεκεμβρίου 2016
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-5154-20-2
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 12.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 1,000 γρ., 440 σελ.

Add: 2020-03-31 06:39:49 - Upd: 2024-05-30 13:10:48