Διαπολιτισμική θρησκευτική εκπαίδευση και ισλαμικές σπουδές
Προκλήσεις και προοπτικές σε Ελλάδα, Ευρώπη, ΗΠΑ
Συλλογικό έργο
Επιμέλεια: Ζιάκα, Αγγελική Γ.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6846-24-3
Μαΐστρος, Αθήνα, 1/2017
Γλώσσα: Αγγλικά || Ελληνική, Νέα
€ 37.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
408 σελ.
Περιγραφή

Είναι δυνατόν να μικρύνουν οι αποστάσεις που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας μακραίωνων αφηγήσεων, μουσουλμανικών και χριστιανικών, αλλά και μη θρησκευόμενων, "μειονότητας" και "πλειονότητας", στην περιοχή της Θράκης; Μπορεί να γίνουν όλοι μέτοχοι μιας δημοκρατικής παιδείας χωρίς την εργαλειοποίηση και τον φόβο της διαφορετικής "θρησκείας", με σεβασμό απέναντι στον συνάνθρωπο και συνέργεια στον κοινό δημόσιο χώρο; Είναι ουτοπικό το μάθημα των Θρησκευτικών να καλλιεργεί πνεύμα πολιτισμού, συναλληλίας και συνάντησης με τον "θρησκευτικώς άλλον", τον Έλληνα πολίτη, για τη συνδιαμόρφωση ενός ειρηνικού πνεύματος κατανόησης και συνευθύνης για το παρόν και το μέλλον της κοινωνίας;

Ο δίγλωσσος αυτός συλλογικός τόμος παρουσιάζει τα αποτελέσματα και τις προτάσεις που απορρέουν από την υλοποίηση ενός κατεξοχήν καινοτόμου για τα ελληνικά και ευρύτερα διεθνή εκπαιδευτικά δεδομένα Προγράμματος Επιμόρφωσης θεολόγων και ιεροδιδασκάλων της Θράκης σε θέματα θρησκευτικών, θρησκευτικής ετερότητας και διαπολιτισμικής θρησκευτικής αγωγής. Εμπειρίες, απόψεις, εκπαιδευτικές πρακτικές και προτάσεις καταθέτουν οι επιμορφωτές / καθηγητές του Προγράμματος, οι επιμορφούμενοι θεολόγοι και ιεροδιδάσκαλοι, καθώς και καθηγητές από Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Ο τόμος διερευνά τόσο την ελληνική όσο και τις ευρύτερες ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές στρατηγικές για τη διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών στα σχολεία και τις διαπολιτισμικές σπουδές γενικότερα.


Is it possible to reduce the gulf between the "minority" and the "majority" in Thrace - a gulf created by the centuries-old narratives of Christians, Muslims and non-religious people? Can they participate all together in a democratic education free from instrumentalising or fear of the religion that is "different", with respect for their fellow-humans and cooperation in a shared public space? Is it utopian to think that Religious Education can cultivate a spirit of culture, solidarity and encounter with the "religiously other", the Greek citizen, in order to shape together an eirenic spirit of understanding and shared responsibility for the present and future of our society?

This bilingual collection of essays presents the results and proposals from a project that was highly innovative for Greek education, and indeed for education internationally: an educational programme for Christian RE teachers and teachers of Islam addressing questions of religious education, religious otherness and intercultural religious formation. Experiences, views, educational practices and proposals are contributed by tutors for the programme and Christian and Muslim teachers who took part as students, as well as university professors from Europe and North America. The volume explores educational strategies both in Greece and across Europe more broadly for teaching Religious Education in schools and cross-cultural education in general.