Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί και διαθεματικότητα: Χειμώνας
Διευρευνητική προσέγγιση της γνώσης για την προσχολική εκπαίδευση: 120 φύλλα εργασίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7160-33-1
Κεντικελένη / Ακμή, Αθήνα, 9/2015
Ελληνική, Νέα
€ 36.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
29 x 21 εκ, 384 σελ.
Περιγραφή

Η σειρά Εκπαιδευτικοί Σχεδιασμοί & Διαθεματικότητα αποτελείται από τέσσερα βιβλία, ένα για κάθε εποχή του χρόνου. Τα βιβλία αυτά υποστηρίζουν τον εκπαιδευτικό που επιθυμεί να σχεδιάσει καταστάσεις μάθησης που να έχουν νόημα τόσο για τα παιδιά όσο και για τον ίδιο. Προωθούν τη δημιουργικότητα, έχοντας τελικό στόχο μια τάξη με μαθητές ενεργητικούς, δημιουργικούς, αυτόνομους και γελαστούς.